Trang chủGiới thiệuQuan hệ cổ đôngLiên hệ
English
Công ty Cổ phần cung cấp Dịch vụ Hàng không - Địa chỉ: 1/196 Đường Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội
Quan hệ cổ đông
Rau quả đóng hộp
Hàng gia vị và nông sản
Dệt May
TÌM KIẾM
HỖ TRỢ TRỰC TUYỄN

 

Yahoo
Skype
Số lượt truy cập : 0
Số người trực tuyến : 53
 
 

BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 6

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông 2018 (06/ 09/ 2018)
Giấy ủy quyền Hội đồng cổ đông 2018 (06/ 09/ 2018)
Thư mời họp Hội đồng Cổ đông 2018 (06/ 09/ 2018)
Báo cáo tài chính 2018_Trang 36 (06/ 09/ 2018)
Báo cáo tài chính 2018_Trang 35 (06/ 09/ 2018)
Các tin khác
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 5 (02/ 12/ 2016)
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 4 (02/ 12/ 2016)
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 3 (02/ 12/ 2016)
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 2 (02/ 12/ 2016)
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 1 (02/ 12/ 2016)
Xem tiếp >>
Đầu trang
 
Tin tức & SK
Báo cáo thường niên 2016_Trang 10
Báo cáo thường niên 2016_Trang 9
Báo cáo thường niên 2016_Trang 8
Báo cáo thường niên 2016_Trang 7
Báo cáo thường niên 2016_Trang 6
Báo cáo thường niên 2016_Trang 5
Báo cáo thường niên 2016_Trang 4
Báo cáo thường niên 2016_Trang 3
Báo cáo thường niên 2016_Trang 2
Báo cáo thường niên 2016_Trang 1
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017_Trang 4
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017_Trang 3
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017_Trang 2
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017_Trang 1
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017_Trang 2
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017_Trang 1
Báo cáo Ban kiểm soát_Trang 5
Báo cáo Ban kiểm soát_Trang 4
Báo cáo Ban kiểm soát_Trang 3
Báo cáo Ban kiểm soát_Trang 2
Báo cáo Ban kiểm soát_Trang 1
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2016 và Xây dựng kế hoạch 2017_Trang 7
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2016 và Xây dựng kế hoạch 2017_Trang 6
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2016 và Xây dựng kế hoạch 2017_Trang 5
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2016 và Xây dựng kế hoạch 2017_Trang 4
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2016 và Xây dựng kế hoạch 2017_Trang 3
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2016 và Xây dựng kế hoạch 2017_Trang 2
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2016 và Xây dựng kế hoạch 2017_Trang 1
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016_Trang 2
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016_Trang 1
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 5
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 4
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 3
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 2
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 1
DS cổ đông chốt ngày 05.07.2017_Trang 6
DS cổ đông chốt ngày 05.07.2017_Trang 5
DS cổ đông chốt ngày 05.07.2017_Trang 4
DS cổ đông chốt ngày 05.07.2017_Trang 3
DS cổ đông chốt ngày 05.07.2017_Trang 2
DS cổ đông chốt ngày 05.07.2017_Trang 1
Báo cáo tài chính 2016_Trang 29
Báo cáo tài chính 2016_Trang 28
Báo cáo tài chính 2016_Trang 27
Báo cáo tài chính 2016_Trang 26
Báo cáo tài chính 2016_Trang 25
Báo cáo tài chính 2016_Trang 24
Báo cáo tài chính 2016_Trang 23
Báo cáo tài chính 2016_Trang 22
Báo cáo tài chính 2016_Trang 21
Báo cáo tài chính 2016_Trang 20
Báo cáo tài chính 2016_Trang 19
Báo cáo tài chính 2016_Trang 18
Báo cáo tài chính 2016_Trang 17
Báo cáo tài chính 2016_Trang 16
Báo cáo tài chính 2016_Trang 15
Báo cáo tài chính 2016_Trang 14
Báo cáo tài chính 2016_Trang 13
Báo cáo tài chính 2016_Trang 12
Báo cáo tài chính 2016_Trang 11
Báo cáo tài chính 2016_Trang 10
Báo cáo tài chính 2016_Trang 9
Báo cáo tài chính 2016_Trang 8
Báo cáo tài chính 2016_Trang 7
Báo cáo tài chính 2016_Trang 6
Báo cáo tài chính 2016_Trang 5
Báo cáo tài chính 2016_Trang 4
Báo cáo tài chính 2016_Trang 3
Báo cáo tài chính 2016_Trang 2
Báo cáo tài chính 2016_Trang 1
Báo cáo tài chính 2016_Trang bìa
Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2017
Thẻ biểu quyết nội dung đại hội cổ đông thường niên 2017
Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông đại hội cổ đông thường niên 2017
Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung BKS
Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên 2017_Trang 3
Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên 2017_Trang 2
Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên 2017_Trang 1
Phiếu biểu quyết nội dung đại hội
Phiếu bầu bổ sung BKS
Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017
Giấy ủy quyền
Đơn đề cử ứng viên BKS (bầu bổ sung)
Danh mục tài liệu
Báo cáo quản trị 2016_Trang 4
Báo cáo quản trị 2016_Trang 3
Báo cáo quản trị 2016_Trang 2
Báo cáo quản trị 2016_Trang 1
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 1
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 2
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 3
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 4
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 5
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 6
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 7
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 8
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 9
Báo cáo thường niên năm 2015_Trang 10
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 1
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 2
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 3
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 4
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 5
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 6
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 7
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 8
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 9
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 10
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 11
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 12
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 13
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 14
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 15
Báo cáo thường niên năm 2014_Trang 16
Điều lệ công ty
Điều lệ công ty_Trang 1
Điều lệ công ty_Trang 2
Điều lệ công ty_Trang 3
Điều lệ công ty_Trang 4
Điều lệ công ty_Trang 5
Điều lệ công ty_Trang 6
Điều lệ công ty_Trang 7
Điều lệ công ty_Trang 8
Điều lệ công ty_Trang 9
Điều lệ công ty_Trang 10
Điều lệ công ty_Trang 11
Điều lệ công ty_Trang 12
Điều lệ công ty_Trang 13
Điều lệ công ty_Trang 14
Điều lệ công ty_Trang 15
Điều lệ công ty_Trang 16
Điều lệ công ty_Trang 17
Điều lệ công ty_Trang 18
Điều lệ công ty_Trang 19
Điều lệ công ty_Trang 20
Điều lệ công ty_Trang 21
Điều lệ công ty_Trang 22
Điều lệ công ty_Trang 23
Điều lệ công ty_Trang 24
Điều lệ công ty_Trang 25
Điều lệ công ty_Trang 26
Điều lệ công ty_Trang 27
Điều lệ công ty_Trang 28
Điều lệ công ty_Trang 29
Điều lệ công ty_Trang 30
Điều lệ công ty_Trang 31
Điều lệ công ty_Trang 32
Điều lệ công ty_Trang 33
Điều lệ công ty_Trang 34
Điều lệ công ty_Trang 35
Điều lệ công ty_Trang 36
Điều lệ công ty_Trang 37
Điều lệ công ty_Trang 38
Điều lệ công ty_Trang 39
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ Trang 3
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ Trang 2
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ Trang 1
Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ Trang 5
Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ Trang 4
Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ Trang 3
Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ Trang 2
Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ Trang 1
TB số 24 về chốt DS cổ đông
Thư mời họp ĐHCĐ năm 2016
Thông báo mời họp ĐHĐ Cổ đông lần 2
Thông báo chốt DS cổ đông Đại hội lần 2
QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
QĐ thành lập BTC và tổ phục vụ Đại hội_Trang 2
QĐ thành lập BTC và tổ phục vụ Đại hội_Trang 1
Báo cáo BKS_Trang 9
Báo cáo BKS_Trang 8
Báo cáo BKS_Trang 7
Báo cáo BKS_Trang 6
Báo cáo BKS_Trang 5
Báo cáo BKS_Trang 4
Báo cáo BKS_Trang 3
Báo cáo BKS_Trang 2
Báo cáo BKS_Trang 1
DS cổ đông chốt ngày 25.11.2016_Trang 7
DS cổ đông chốt ngày 25.11.2016_Trang 6
DS cổ đông chốt ngày 25.11.2016_Trang 5
DS cổ đông chốt ngày 25.11.2016_Trang 4
DS cổ đông chốt ngày 25.11.2016_Trang 3
DS cổ đông chốt ngày 25.11.2016_Trang 2
DS cổ đông chốt ngày 25.11.2016_Trang 1
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 8
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 7
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 6
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 5
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 4
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 3
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 2
BC hoạt động 2011-2016 và năm 2015_Trang 1
Tờ trình v.v chi trả thủ lao cho HĐQT và BKS 2015-2016
Tờ trình BC 2015 và Kế hoạch 2016_Trang 6
Tờ trình BC 2015 và Kế hoạch 2016_Trang 5
Tờ trình BC 2015 và Kế hoạch 2016_Trang 4
Tờ trình BC 2015 và Kế hoạch 2016_Trang 3
Tờ trình BC 2015 và Kế hoạch 2016_Trang 2
Tờ trình BC 2015 và Kế hoạch 2016_Trang 1
Tở trình lựa chọn Cty Kiểm toán BCTC 2016
Điều lệ Công ty_Trang 1
Điều lệ Công ty_Trang 2
Điều lệ Công ty_Trang 3
Điều lệ Công ty_Trang 4
Điều lệ Công ty_Trang 5
Điều lệ Công ty_Trang 6
Điều lệ Công ty_Trang 7
Điều lệ Công ty_Trang 7
Điều lệ Công ty_Trang 8
Điều lệ Công ty_Trang 9
Điều lệ Công ty_Trang 10
Điều lệ Công ty_Trang 11
Điều lệ Công ty_Trang 12
Điều lệ Công ty_Trang 13
Điều lệ Công ty_Trang 14
Điều lệ Công ty_Trang 15
Điều lệ Công ty_Trang 16
Điều lệ Công ty_Trang 17
Điều lệ Công ty_Trang 18
Điều lệ Công ty_Trang 19
Điều lệ Công ty_Trang 20
Điều lệ Công ty_Trang 21
Điều lệ Công ty_Trang 22
Điều lệ Công ty_Trang 23
Điều lệ Công ty_Trang 24
Điều lệ Công ty_Trang 25
Điều lệ Công ty_Trang 26
Điều lệ Công ty_Trang 27
Điều lệ Công ty_Trang 28
Điều lệ Công ty_Trang 29
Điều lệ Công ty_Trang 30
Điều lệ Công ty_Trang 31
Điều lệ Công ty_Trang 32
Điều lệ Công ty_Trang 33
Điều lệ Công ty_Trang 34
Điều lệ Công ty_Trang 35
Điều lệ Công ty_Trang 36
Điều lệ Công ty_Trang 37
Điều lệ Công ty_Trang 38
Điều lệ Công ty_Trang 39
Điều lệ Công ty_Trang 40
Điều lệ Công ty_Trang 41
Điều lệ Công ty_Trang 42
Điều lệ Công ty_Trang 43
Điều lệ Công ty_Trang 44
Điều lệ Công ty_Trang 45
Điều lệ Công ty_Trang 46
Điều lệ Công ty_Trang 47
Điều lệ Công ty_Trang 48
Điều lệ Công ty_Trang 49
Điều lệ Công ty_Trang 50
Điều lệ Công ty_Trang 51
Điều lệ Công ty_Trang 52
Điều lệ Công ty_Trang 53
Điều lệ Công ty_Trang 54
Điều lệ Công ty_Trang 55
Điều lệ Công ty_Trang 56
Điều lệ Công ty_Trang 57
Điều lệ Công ty_Trang 58
Điều lệ Công ty_Trang 59
Điều lệ Công ty_Trang 60
Thẻ biểu quyết
Sơ yếu lý lịch
Quy chế làm việc_Trang 3
Quy chế làm việc_Trang 2
Quy chế làm việc_Trang 1
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 7
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 6
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 5
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 4
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 3
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 2
Quy chế biểu quyết bầu cử_Trang 1
Phiếu biểu quyết
Đơn đề cử Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
Đơn đề cử vào Ban Kiểm Soát Công ty
Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông
Nội dung chương trình
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Đại hội thường niên năm 2016.
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Đại hội thường niên 2016
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 27
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 26
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 25
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 24
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 23
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 22
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 21
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 20
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 19
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 18
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 17
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 16
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 15
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 14
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 13
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 12
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 11
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 10
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 9
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 8
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 7
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 6
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 5
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 4
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 3
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 2
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Trang 1
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 2
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 1
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 5
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 4
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 3
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 2
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 1
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 4
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 3
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 2
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Trang 1
Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và xây dựng KH năm 2015 - Trang 5
Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và xây dựng KH năm 2015 - Trang 4
Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và xây dựng KH năm 2015 - Trang 3
Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và xây dựng KH năm 2015 - Trang 2
Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và xây dựng KH năm 2015 - Trang 1
Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch năm 2015 - Trang 5
Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch năm 2015 - Trang 4
Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch năm 2015 - Trang 3
Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch năm 2015 - Trang 2
Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch năm 2015 - Trang 1
Báo cáo của Ban kiểm soát - Trang 6
Báo cáo của Ban kiểm soát - Trang 5
Báo cáo của Ban kiểm soát - Trang 4
Báo cáo của Ban kiểm soát - Trang 3
Báo cáo của Ban kiểm soát - Trang 2
Báo cáo của Ban kiểm soát - Trang 1
Báo cáo kết quả công tác và hoạt động giám sát của HĐQT - Trang 3
Báo cáo kết quả công tác và hoạt động giám sát của HĐQT - Trang 2
Báo cáo kết quả công tác và hoạt động giám sát của HĐQT - Trang 1
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 - Tóm tắt
Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS - Kế hoạch năm 2015
Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2015
Phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2015
Thẻ biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2015
Quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và tổ phục vụ ĐHCĐ - Trang 3
Quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và tổ phục vụ ĐHCĐ - Trang 2
Quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và tổ phục vụ ĐHCĐ - Trang 1
Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐH cổ đông năm 2015 - Trang 2
Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐH cổ đông năm 2015 - Trang 1
Nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/10/2015 - Trang 7
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/10/2015 - Trang 6
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/10/2015 - Trang 5
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/10/2015 - Trang 4
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/10/2015 - Trang 3
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/10/2015 - Trang 2
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/10/2015 - Trang 1
Thông báo chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 28
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 27
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 26
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 25
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 24
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 23
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 22
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 21
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 20
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 19
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 18
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 17
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 16
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 15
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 14
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 13
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 12
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 11
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 10
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 9
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 8
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 7
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 6
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 5
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 4
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 3
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 2
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 - Trang 1
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Trang 5
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Trang 4
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Trang 3
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Trang 2
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Trang 1
Thông báo tuyển dụng - Trang 11
Thông báo tuyển dụng - Trang 10
Thông báo tuyển dụng - Trang 9
Thông báo tuyển dụng - Trang 8
Thông báo tuyển dụng - Trang 7
Thông báo tuyển dụng - Trang 6
Thông báo tuyển dụng - Trang 5
Thông báo tuyển dụng - Trang 4
Thông báo tuyển dụng - Trang 3
Thông báo tuyển dụng - Trang 2
Thông báo tuyển dụng - Trang 1
Nghị quyết họp hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015
Biên bản họp hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 - Trang 4
Biên bản họp hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 - Trang 3
Biên bản họp hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 - Trang 2
Biên bản họp hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 - Trang 1
Tờ trình v/v nhân sự do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Trang 2)
Tờ trình v/v nhân sự do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Trang 1)
Thông báo sửa đổi bổ sung một số nội dung họp ĐHCĐ bất thường lần 2
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 16
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 15
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 14
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 13
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 12
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 11
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 10
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 9
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 8
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 7
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 6
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 5
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 4
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 3
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 2
Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2015 - Trang 1
Dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT &BKS tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 - Trang 11
Dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT &BKS tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 - Trang 10
Dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT &BKS tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 - Trang 9
Dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT &BKS tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 - Trang 8
Dự thảo Quy chế biểu quyết và bầ